Pred finálnou podobou spoľahlivého a fungujúceho kamerového systému je nutné prejsť niekoľko krokov:
1. Cieľ kamerového systému

  • chcem rozšíriť, inovovať či vytvoriť nový kamerový systém, ujasnenie si na čo budem kamerový systém využívať, čo od neho očakávam, plánujem v budúcnosti  rozširovať systém alebo ho prepojiť s inými systémami ktoré používam či plánujem nasadiť

2. Vybratie vhodnej technológie

  • na základe stanovených požiadaviek v predchádzajúcom kroku vyberieme technológiu na ktorej postavíme kamerový systém, v prípade, že chceme inovovať analógový kamerový systém, môžeme využiť najnovšie dostupné technológie v oblasti analógových systémov alebo pri vytváraní nového systému nasadiť IP kamerový systém  

3. Obhliadka objektu
  • obhliadka objektu je nutná aby sme videli v akom prostredí kamerový systém bude nasadený, v akých svetelných podmienkach a akom prostredí budú kamery nasadené
4. Návrh systému
  • na základe obhliadky objektu je možné vybrať vhodné kamery, tento proces uľahčí softvér na návrh kamerových systémov, kde je možné vyskúšať si vhodné kamery a získať virtuálny pohľad na priestor aký bude daná kamera zaberať, tento krok zahrňuje aj výber ďalších komponentov kamerového systému ako je záznamové zariadenie, napájacia jednotka, záložná jednotka, kabeláž a iné
5. Realizácia systému
  • tento krok predstavuje realizáciu projektu, je vhodné tento krok konzultovať s klientom a oboznámiť ho s jednotlivými krokmi a to zvlášť pokiaľ sa realizácia projektu vykonáva za plnej prevádzky v objekte
6. Odovzdanie
  • záverečný krok, kde klientovi odovzdáme hotový a otestovaný kamerový systém spolu so zaškolením klienta prípadne osôb, ktoré poveril na obsluhu kamerového systému


<< Späť