Aby výpočtová technika mohla správne fungovať potrebuje vhodné podmienky na prevádzku a pravidelnú starostlivosť hardvéru a softvéru.
Hardvér - počítače, notebooky
 • umiestnenie minimálne 15 - 20cm nad zemou na podstavci
 • cirkulácia vzduchu v počítačovej skrini pomocou ventilátorov
 • pravidelné odstránenie usadeného prachu na komponentoch
 • prehrievanie, zvýšená hlučnosť ventilátora, kontrola a odstránenie vrstvy prachu na chladiči
Hardvér - servery, priemyselná technika
 • umiestnenie v klimatizovanej miestnosti s pravidelným servisom klimatizácie
 • čistota podlahy miestnosti
 • zamedzenie otvárania okien
 • kontrola zariadení, pri znečistení zariadení vplyvom prevádzky pravidelné čistenie a plán údržby
Softvér - osobné počítače, servery
 • pravidelná kontrola aktualizácií
 • softvérové čistenie operačného systému
 • nastavenie automatickej optimalizácie disku
 • pri serveroch zváženie využite komplexného programu pre sledovanie stavu diskov, operačného systému jedného alebo viacerých serverov naraz
Zálohovanie
 • analyzovanie hodnoty uložených dát
 • pravidelné zálohovanie na externé úložné médium
 • obzvlášť dôležité dáta uložené na serveroch, zváženie zálohovania aj v inom meste alebo regióne
 • využitie platených alebo freeware programov pre osobné počítače alebo servery