Hardvér
  • server
  • počítač
  • notebook
  • ručný terminál
  • tlačiareň
  • multifunkčné zariadenie
Softvér
  • operačný systém
  • špecializované programy
  • databázy